Voor zakelijke verlichting gaat u naar LED Design Holland

2023-03-26
Janneke Sneider

Ieder jaar weer verschijnen er nieuwe LED lampen op de markt. De toepassingen met LED worden steeds innovatiever en slimmer. Zo zijn er speciale winkellampen en armaturen voor kantoren. Moderne VVE led verlichting is ook verkrijgbaar. LED Design Holland houdt alle LED ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Noodverlichting

Een bepaalde categorie zakelijke LED verlichting waar LED Design Holland veel vragen over krijgt, is noodverlichting. Regels omtrent noodlampen zijn vastgelegd in de Arbowet, het Bouwbesluit en de NEN.

De kern van de Arbowet is dat werkgevers de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van bezoekers en personeelsleden in het bedrijfsgebouw. Onderdeel van die veiligheid zijn vluchtroutes en nooduitgangen. Borden en lampen geven bij calamiteiten aan in welke richting mensen moeten lopen om zo snel mogelijk buiten te komen.

In het Bouwbesluit staan minimale bouw- en gebruiksvoorschriften vermeld die gelden op het gebied van bruikbaarheid, energiezuinigheid, gezondheid, milieu en veiligheid. Zo staat in punt 1 van hoofdstuk 6 Voorschriften inzake installaties, artikel 6.3 Noodverlichting dat ruimtes die bedoeld zijn voor meer dan 75 mensen voorzien moeten zijn van noodlampen. Ook in de vluchtroute vanuit die ruimte moet noodverlichting geïnstalleerd zijn.

De NEN-EN 1838:1999 nl Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting geeft licht-technische eisen aan van noodverlichting. Zowel eigenaren van panden als werkgevers dienen zorg te dragen voor een goed werkende en betrouwbare noodverlichtingsinstallatie. In de NEN passage wordt beschreven welke eisen er gelden wat betreft de lichtsterkte, de kleur en de verblindingswaarde. Ook staat vermeld waar de noodlampen moeten hangen.

Meer over Led Design Holland

Terug naar LED expert Led Design Holland. De elektriciens van deze firma hebben veel ervaring. Zowel met industriële verlichting als met LED lampen voor winkels, showrooms, kantoren en horeca. Voor de inkoop van LED’s onderhoudt LED Design Holland goede contacten met zowel fabrikanten als groothandelaars. De klant kan dus rekenen op scherpe prijzen. Ter afsluiting het telefoonnummer en het mailadres: 076 – 888 33, info@leddesignholland.nl. Mails worden zoveel mogelijk dezelfde dag beantwoord. Als u belt, kunt u dat het beste op werkdagen doen tussen 09.00 en 17.00 uur.